Klachtenregelement

Ik hecht veel belang aan tevreden clienten en relaties. Daarom werk ik voortdurend aan de kwaliteit van mijn dienstverlening. Waar gewerkt wordt, worden helaas soms ook fouten gemaakt en kunnen er misverstanden ontstaan. Indien je ontevreden bent over de dienstverlening of over een ander aspect van mijn praktijk, dan nodig ik je nadrukkelijk uit om mij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Ik neem je op- en aanmerkingen serieus en zoek graag samen met jou naar een passende oplossing.


1. Indienen van een klacht
.
Ik stel het bijzonder op prijs, wanneer ik voorafgaande aan het indienen van een klacht, bij je langs kan komen (of jij bij mij) om je klacht persoonlijk te bespreken. Mocht je dit om welke reden dan ook niet willen, dan kan je de klacht ook per direct schriftelijk indienen. Je kunt je klacht richten aan mij; Margot Peters.

2. Verloop van de klachtenprocedure
•De ontvangst van je klacht wordt zo snel mogelijk na binnenkomst bevestigd.
•Vervolgens neem ik zo spoedig mogelijk (binnen maximaal 15 werkdagen) contact met je op om te overleggen over de verdere stappen. Ook kan ik om nadere toelichting of verdere informatie vragen.
•Ik streef ernaar om elke klacht binnen 20 werkdagen opgelost te hebben. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan word je over de oorzaak daarvan geïnformeerd.
•Na het afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt je van mij een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Alle aspecten van de afhandeling van je klacht worden schriftelijk vastgelegd. Ik zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de verkregen informatie omgaan.

3. Beroepsmogelijkheid
Mocht je van mening zijn dat je klacht niet afdoende is behandeld, dan stel ik voor om je klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van Quasir en de daaraan gekoppelde geschilleninstantie Zorggeschil. Mijn praktijk Margot Peters is aangesloten bij de klachtencommissie van Quasir met een onafhankelijke voorzitter en een ambtelijk secretaris vanuit de algemene voorwaarden van de Wkkgz. (www.quasir.nl)

4. In dat geval worden onkosten tussen partijen gedeeld, tenzij de desbetreffende beroepsinstantie een andere verdeling redelijk acht, gezien de afhandeling van de klacht. Het oordeel van de beroepsinstantie is bindend. Eventuele consequenties worden door mij correct afgehandeld.

5. Bewaartermijn
Klachten en de wijze van afhandeling, worden geregistreerd en voor de duur van drie jaren bewaard.