Kosten & vergoedingen

Kosten

De kosten voor de 8-weekse mindfulness groepstraining bedragen € 395,--
Dit bedrag is inclusief de telefonische intake, de 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur, het mindfulness werkboek, de mp3 mindfulness meditatie bestanden, de stiltedag inclusief lunch en persoonlijke ondersteuning gedurende het gehele traject.

De kosten voor de 8-weekse mindfulness Booster groepstraining bedragen € 395,-
Dit bedrag is inclusief de 8 trainingsessies, de stilte dag, het booster werkboek, de booster mp3 mediatie bestanden en persoonlijke ondersteuning gedurende het gehele traject.

De kosten voor de individuele mindfulness training bedragen € 55,- per uur. In overleg bespreken we of we afspraken plannen van 60 minuten of van 90 minuten. De kosten voor een 90 minuten afspraak bedragen € 82,50 en is vrij van btw.

Om je inschrijving en deelname definitief te maken, dient het bedrag van de factuur minimaal 14 dagen voor aanvang van de training te zijn overgemaakt, op ING bankrekening: 51.15.664 t.n.v. Margot Peters Praktijk Natuurgeneeskundige Therapie te Arnhem, onder vermelding van het factuurnummer.

Vergoedingen

Er zijn zorgverzekeraars die geheel of gedeeltelijk de mindfulness (MBSR/MBCT) training vergoeden.  De vergoeding is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de aanvullende verzekering en valt buiten het "eigen risico". Informeer eens bij je zorgverzekeraar. Veel zorgverzekeraars vragen een verwijzing van de huisarts met burn-out regelateerde klachten. Voor het complete overzicht van de mindfulness vergoedingen in 2021; kijk op www.zorgwijzer.nl 

Ik ben als erkend en geregistreerd natuurgeneeskundig en mindfulness therapeut aangesloten bij de beroepsverenigingen Het Verbond voor Energetisch Therapeuten, VVET; en bij de VMBN; Vereniging Mindfulness Based in Nederland en Vlaanderen -> Categorie 1 trainer.