Kosten & vergoedingen

Kosten

De kosten voor de 8-weekse mindfulness bedragen € 355,--
Dit bedrag is inclusief de telefonische intake, de 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur, het werkboek, de 3 meditatie cd's, de mp3 bestanden, de stiltedag inclusief lunch en persoonlijke ondersteuning gedurende het gehele traject.

De kosten voor de 8-weekse mindfulness Booster bedragen € 355,-- 
Dit bedrag is inclusief de 8 trainingsessies, de stilte dag, het werkboek en 4 meditatie cd's en persoonlijke ondersteuning gedurende het gehele traject.

Om je inschrijving en deelname definitief te maken, dient het bedrag van de factuur minimaal 14 dagen voor aanvang van de training te zijn overgemaakt, op ING bankrekening: 51.15.664 t.n.v. Margot Peters Praktijk Natuurgeneeskundige Therapie te Arnhem, onder vermelding van het factuurnummer.

Vergoedingen

Er zijn zorgverzekeraars die geheel of gedeeltelijk de mindfulness (MBSR/MBCT) training vergoeden.  De vergoeding is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de aanvullende verzekering en valt buiten het "eigen risico". Informeer eens bij je zorgverzekeraar. Veel zorgverzekeraars vragen een verwijzing van de huisarts met burn-out regelateerde klachten. Voor het complete overzicht van de mindfulness vergoedingen in 2018 en 2019; kijk op www.zorgwijzer.nl 

Ik ben als erkend en geregistreerd natuurgeneeskundig en mindfulness therapeut aangesloten bij de beroepsverenigingen Het Verbond voor Natuurgeneeskundig Therapeuten, VVM; Vereniging Voor Mindfulness en bij de VMBN; Vereniging Mindfulness Based in Nederland en Vlaanderen -> Categorie 1 trainer.